IVY disclaimer

Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van IVY Hair Care. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IVY Hair Care is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

Hoewel IVY Hair Care ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, zijn kennelijke druk- en zetfouten niet bindend. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van IVY Hair Care of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededing.

Op de website van IVY Hair Care staan links naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de website van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van IVY Hair Care op deze pagina. Voor meer informatie over bovenstaande kun je contact op nemen met onze klantenservice via info@ivyhaircare.nl of +31 (0)570-200225.

socialmedia